produkcija filmova

Produkcija filmova, kao glavna projektna aktivnost, biće realizovana kroz dve faze:


Prva faza (11 - 17. avgust 2017.) - Učesnici podeljeni u tri ekipe, tokom boravka u tri grada zapadne Srbije (Čačak – prva ekipa, Ivanjica - druga ekipa i Užice - treća ekipa), uz pomoć vodiča iz lokalne zajednice:

  • Pronalaze i istražuju temu
  • Snimaju materijal za dokumentarni film (trajanja do 30 minuta)


Druga faza (18 - 24. avgust 2017.) - Učesnici iz sve tri ekipe, okupljeni u Požegi, realizuju sledeće aktivnosti: unošenje materijala (capturing), montaža, obrada zvuka, prevod na engleski, korekcija slike, titlovanje i grafička obrada, renderovanje i eksportovanje filmova.


Istovremeno sa produkcijom filmova, biće organizovane konsultacije sa supervizorom režije, profesorom Draganom Elčićem, kao i radionice u kojima učestvuju učesnici iz sve tri ekipe. Tokom kampa, biće realizovane sledeće radionice:

  • Uvodna radionica – predstavljanje učesnika, upoznavanje sa ciljevima i zadacima kampa, uslovima produkcije filmova i rasporedom aktivnosti kampa
  • Interna projekcija filmova i završna radionica - razgovor o filmovima sa supervizorom režije i popunjavanje evaluacionih upitnika