šta su fotodokumenti?

Projektna inicijativa Fotodokumenti NFC Filmarta, pokrenuta je 2010. godine sa ciljem da se animira profesionalna javnost za bavljenje kontinuranim i sveobuhvatnim kritičkim, problemskim i fenomenološkim istraživanjima i vrednovanjima vrlo dinamične domaće savremene fotografske produkcije.

U okviru projektnih aktivnosti poslednjih devet godina organizovan je niz izložbi (Fotodokumenti – Gradska galerija Požega, 2010; Fotografija – jedan izbor, Gradska galerija Požega, 2011, Fotodokumenti 02 – Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd, Remont galerija, Ulična galerija, 2012; Kolektivne prakse i fotografija u regionu, Artget galerija, Kulturni centar Beograda, 2017), govornih programa i objavljeno je više stručnih publikacija koje su pored promocije i afirmacije savremene fotografske prakse otvorile širi diskurzivni prostor za istraživanje fotografije kao kompleksnog društvenog fenomena i medija umetničkog izražavanja.

Pokrenuta su brojna pitanja i teme u vezi sa fotografskim obrazovanjem, sakupljanjem i očuvanjem fotografske baštine, aktulenim fenomenima, tendencijama i pravcima razvoja fotografskih praksi, strategijama i uzrocima pojava vaninstitucionalnih vidova kolektiviteta i udruženih delovanja na polju fotografije, pozicije i relevantnosti domaće fotografske scene i njenih protagonista u internacionalnim okvirima.

Takođe, kroz projekat Fotodokumenti poslednjih nekoliko godina razvijana je intenzivna partnerska saradnja sa sličnim inicijativama u zemlji, regionu i internacionalno pa su tako između ostalog ostvarene i saradnje sa galerijom Photon (Ljubljana), Izdavačkom kućom Rostfrei Publishing (Ljubljana), Makedonskim centrom za fotografiju (Skoplje), Festivalima FotoDoks (Minhen) i Organ vida (Zagreb), Kolektivom Čkrap! (Tetovo), Centrom za fotografiju (Beograd), Fotografskom kolonijom Orlovat, brojnim foto kolektivima i pojedincima.

Kustosi inicijative Fotodokumenti su istoričari umetnosti - Miroslav Karić i Slađana Petrović Varagić.