nezavisni

filmski

centar

filmart

 
english
naslovna  
o filmartu  
novosti  
kontakt  
projekti
 
kratkometražni dokumentarni filmovi
 
kratkometražni igrani filmovi
 
dokumentarne tv serije/emisije
 
web serijali
 
nagrade i priznanja

Realizovani projekti:

 

1. Prvi međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija – Zlatibor 2006“ 

pokrovitelji: Ministarstvo kulture RS, Opština Čajetina – avgust 2006.

 

2. Kino klub Požega

pokrovitelj: Švajcarski program za kulturu Srbija „Prohelvetia“ Beograd – januar/jul 2006.

 

3. Drugi međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija – Zlatibor 2007“ 

pokrovitelji: Ministarstvo kulture RS, Opština Čajetina – avgust 2007.

 

4. Ideja (ne)realizacija  2

pokrovitelji: Ministarstvo kulture RS, Sekretarijat za kulturu skupštine grada Beograda - Kraljevo – Beograd - maj – jul 2008.

 

5. Treći međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija – Zlatibor 2008“ 

pokrovitelji: Ministarstvo kulture RS, Ministarstvo za dijasporu RS, KulturKontakt Austria – avgust 2008.

 

6. Filmska kultura za studente učiteljskih fakulteta 

pokrovitelji: Ministarstvo kulture RS, Učiteljski fakultet Užice – jun 2009.

 

7. Četvrti međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2009“ 

pokrovitelji: Ministarstvo kulture RS, Ministarstvo za dijasporu RS, Opština Požega – avgust 2009.

 

8. Peti međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2010.“

pokrovitelji: Ministarstvo kulture RS, Opština Požega, Central European Initiative – jul - avgust 2010.

 

9. Filmska kultura za studente učiteljskih fakulteta 2 

pokrovitelji: Ministarstvo kulture RS – novembar 2010.

 

10. Šesti međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2011“

pokrovitelji: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva RS, Opština Požega, Central European Initiative – avgust 2011.

 

11. Međunarodni masterklas dokumentarnog filma „Interdok 2011“

 

12. Fotodokumenti 2011 – stručni skup

pokrovitelji: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva RS, Opština Požega, septembar – decembar 2011.

 

13. Mesta za kulturu

pokrovitelj: Asocijacija NKSS - oktobar/decembar 2011.

 

14. Sedmi međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2012“

pokrovitelji: Ministarstvo kulture i informisanja RS, Opština Požega, GIZ, Erste Banka – avgust 2012.

 

15. Međunarodni masterklas dokumentarnog filma „Interdok 2012“

 

16. Fotodokumenti 2012 - u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti Beograd

pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – 2012.

 

17. Filmski edukativni centar „Interakcija“ – 2011, 2012, 2013.

 

18. Pesme iz magle

pokrovitelj: Program Centrifuga 2012 - Erste banka i BCIF - 2012

 

19. Osmi  međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2013“

pokrovitelji: Ministarstvo kulture i informisanja RS, Opština Požega, Erste Banka – avgust 2013.

 

20. Međunarodni masterklas dokumentarnog filma „Interdok 2013“

 

21. Fotodokumenti 2013

pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – novembar 2013.

 

22. 9. Međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2014“

pokrovitelji: Ministarstvo kulture i informisanja RS, Opština Požega, Grad Čačak, Erste Banka – avgust 2014.

 

23. Međunarodni masterklas dokumentarnog filma „Interdok 2014“

pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – avgust 2014.

 

24. 10. Međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2015“

pokrovitelji: Ministarstvo kulture i informisanja RS, Opština Požega, Grad Čačak, Erste Banka – avgust 2015.

 

25. Međunarodni masterklas dokumentarnog filma „Interdok 2015“

 

26. Fotodokumenti 2015 – predstvaljanje fotografa iz Srbije u Minhenu u okviru festivala Fotodox-a, pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – oktobar 2015.

 

27. 11. Međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2016“

pokrovitelji: Ministarstvo kulture i informisanja RS, Filmski centar Srbije, Grad Užice, Grad Čačak, Erste Banka – avgust 2016.

 

28. Međunarodni masterklas dokumentarnog filma „Interdok 2016“

 

29. Rezidencijalni program za video umetnike u Požegi „Inter-video-akcija 2016“

pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – avgust 2016.

 

30. Fotodokumenti 2017 – izložba i stručni skup „Kolektivne prakse u fotografiji u regionu“, pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – novembar - decembar 2017.

 

31. Rezidencija za video umetnike “Inter-video-akcija 2017”

pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – avgust 2017.

 

32. 12. Međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2017“

pokrovitelji: Ministarstvo kulture i informisanja RS, Filmski centar Srbije, Grad Čačak, Opština Ivanjica, Cinnamon Films – avgust 2017.

 

33. Međunarodni masterklas dokumentarnog filma „Interdok 2017“

 

 

Projekti čija je realizacija u toku:

 

34. Projekat „Mladost u 60-oj“

pokrovitelj: Fondacija Jelena Šantić, 2018.

 

35. Fotodokumenti 2018 – kolektivne prakse u fotografiji u regionu

pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – 2018.

 

36. Rezidencija za video umetnike „Inter-video-akcija 2018“

pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – 2018.

 

37. 13. Međunarodni studentski filmski kamp „Interakcija 2018“

pokrovitelji: Ministarstvo kulture i informisanja RS, Filmski centar Srbije, Grad Čačak, Opština Ivanjica, Cinnamon Films –  2018.

 

38. 8. Međunarodni masterklas dokumentarnog filma „Interdok 2018“

 

39. Filmski edukativni centar „Interakcija“

pokrovitelj: Ministarstvo kulture i informisanja RS – 2018.